Izveštaj sa obuke Mladi Vojvodine i Evropa 2020

Obuka osmišljena da ispuni tri osnovna cilja:

 

 1. Da učesnici steknu nova znanja i utvrde postojeća o pojmovima strategija, akcioni plan, inicijativa i program.
 2. Da se učesnici informišu o Strategiji Evropa 2020, a posebno o programima i inicijativama koji odgovaraju potrebama mladih
 3. Razmeniti iskustva u realizaciji nekog od projekata u okviru Evropa2020
 4. Da se otvore nove mogućnost za zajedničke projekte više KZMova u okviru nekog od programa Strategije Evropa 2020

 

Obuka je započeta 19.06.2015. u 09.50 izjavama medijima pomoćnika sekretara Aleksandra Radonjića i koordinatora projekta Prkosovački Vojislava. Novosadska Televizija je jedina medijska kuća koja je ispratila uživo događaj. Iako su obe izjave zabeležene sa potpunom informacijom o projektu, konkursu, iznosom sredstava dodeljenim od sekretarijata  prilog je skraćen na samo nekoliko osnovnih rečenica.

 

(http://www.novosadska.tv/vest.php?id=18326)

 

Obuci je prisustvovalo 16 predstavnika/ca Kancelarija za mlade iz:

 1. Apatina
 2. Bačke Palanke
 3. Sremske Mitrovice
 4. Stare Pazove
 5. Kule
 6. Bečeja
 7. Novog Kneževca
 8. Kanjiže
 9. Zrenjanina
 10. Titela i
 11. Novog Sada

 

Četiri kancelarije je otkazalo svoje učešće na sam dan održavanja što nije umanjilo kvalitet obuke niti ozbiljnije ugrozilo realizaciju.

 

Na početku obuke učesnike/ce je pozdravio zamenik Sekretara za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Radonjić koji je pozdravio prisutne i naglasio značaj umrežavanja Kancelarija za mlade i opština, kao i značaj uloge civilnog sektora u promociji Strategije Evropa 2020 i u celokupnim procesima evro integracija. Takođe, pozvao je predstavnike Kancelarija za mlade da se obrate i sarađuju sa Sekretarijatom te obratio pažnju učesnicima na konkurs koji je planiran za septembar ove godine.

 

Planirani predstavnici EU info centra iz Novog Sada su izostali sa aktivnosti ali su uredno poslali materijale – brošure i flajere o Strategiji Evropa 2020 i o njihovim aktivnostima koje sprovode.

 

Predstavnik UG Košnica Slobodan Kaćanski je učesnicima ukratko predstavio organizaciju „Košnica“ i ideju projekta „Mladi Vojvodine i Evropa 2020“.

 

U prvom delu zvaničnog rada predstavnici/ce KZM-ova su predstavili rad svojih Kancelarija, izazove sa kojima se susreću u radu i uspešne programe i projekte koje sprovode. Ovaj deo je prikazao da je i dalje jedan od najvećih izazova za održivi rad Kancelarija nerešena sistematizacija radnih mesta (oko 50%).

 

Radni deo je nastavljen diskusijom o pojmovima strategija, akcioni plan, inicijativa i program. Učesnici/ce su su govorili o strategijama i akcionim planovima iz svojih opština, te ukazivali na posebne dokumente koji se bave mladima. Deo diskusije je bio posvećen značaju takvih dokumenata za socio ekonomski razvoj lokalnih zajednica ali i za konkurisanje kod domaćih i stranih fondova.

 

Rad je dalje bio posvećen pojmu vrednosti i koliko su evropske vrednosti različite od „naših“, šta nas zapravo spaja a šta razdvaja od Evrope u građanskom i institucionalnom smislu.

 

Sledio je teorijski input na temu Strategije Evropa 2020 i programu „Mladi u pokretu“. Zanimljivo je da nijedan učesnik/ca nije bio obavešten o ovom krovnom programu, ali isto tako da je samo polovina čulo za program Erasmus+. Projektnom timu ovo predstavlja indikator za sledeći projektni ciklus i specifične teme kojima se treba baviti u podršci lokalnim samoupravama i mladima.

 

Učesnici/ce su iskazali potrebu za podrškom u pripremi projekata ali isto tako je utvrđeno da zajedničkim apliciranjem postoje veće šanse za dobijanje sredstava i realizaciju projekata koji odgovaraju potrebama mladih iz više opština.

 

Prema oceni obuke iz upitnika, učesnici su ocenili da im je najvažnije bilo upoređivanje i azmena iskustva u radu različitih Kancelarija. Takođe, mogućnost da uživo komuniciraju sa kolegama i podele je ocenjeno kao veoma važno za ovakve susrete. Pored toga, metodologija rada je ocenjena veoma dobrom ocenom sa procenom da je usklađena sa kapacitetima učesnika i sa potrebama lokalnih samouprava u domenu mladih.

 

Tokom obuke su ostvarene nove veze među koordinatorima/kama, te je otvorena mogućnost za zajedničko konkurisanje u narednom periodu. U skladu sa povratnim informacijama koje su se pojavile tokom obuke, projektni tim UG Košnica će u saradnji sa koordinatorima razviti projektni predlog za naredni krug konkursa kod domaćih i stranih donatora.

 

Sa učesnicima je dogovorena dalja komunikacija, pružanje neophodnih informacija o Strategiji Evropa 2020 i ideja da se što veći broj opština uključi u ovu, sada već dugoročniju inicijativu.

 

Leave a Reply

EnglishDutchFrenchSpanishSerbian